BECH DECH LUXCH
Onassis du Clos des Cedres
HD:
B
Photo Pedigree of
UKC CH. Tresor de Brie Damien's Venture ZS
CSSPCH PLCH SICH
Agassi Nadina Sis
HD:
A
CSSPCH SICH
Consuela Vigo
HD:
A
Cartier Monzerat
Cadeau
HD:
B
KORAD DKUCH NUCH
Mariell de Marque
Fracas
HD:
UA
LP I
Cartier Monzerat
Matisse
HD:
UA
Mariell de Marque
Gaibeige
HD:
LP I - LP II
Cartier Monzerat Zlatan
HD:
B
_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_
Bel Ete Grand Grizzly
HD:
BECH FINCH FINV - 96
Boondock's Madame
I'm Adam
HD:
A
Farouche Hollywood
Girl
HD:
FINV - 98  NORDV - 00
Boondock's Beyond Belief
HD:
UA
KORAD DKUCH NUCH
Walkwide's Aadolf
HD:
FINV - 93
Boondock's Guess Who
HD:
Boondock's Bohemian
Dream
HD:
Blue Grass Hunter
HD:
UA
Blue Grass Optimist
Hunter
HD:
UA
Carnac's Pelantiri
HD:
UA
NUCH
Swe Briardwinner 01-02
Mariell de Marque Nogger
HD:
UA
Mirzam IV Turbo
HD:
UA
KORAD SLCH SUCH
FINCH INTCH
Mariell de Marque Filure
HD:
UA
NUCH
Mariell de Marque Belle
Boelle
HD:
UA
TJH SUCH
Beardbass Solid Harmoni
for Filure
HD:
A
Blue Grass Ramzes
X-Model
HD:
UA
Chicard Igor Zique
de Marque
HD:
UA
Mariell de Marque
Clementine
HD:
UA
Mariell de Marque
Lionne Larouge
HD:
UA
D'acapo D'artanjang
of Styrville
HD:
UA
NUCH
Blue Grass Cola Melody
HD:
UA
Blue Grass My Melody
HD:
UA
More photos of the proud parents
Zlatan
Zlatan
Sally
Zlatan
Sally and Zlatan
For an extended list of
Briard sites from around
the world.........visit
__________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_________________
__________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|______________
___________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________
|
|
|
|
|
|_________________
__________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________
_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UKC Ch. Tresor de Brie Damien's Venture ZS
"Sally"